• Polscy bezrobotni korzystają z zagranicznych zasiłków
    Polacy, którzy stracili pracę w jednym z krajów UE, rejestrują się tam jako bezrobotni i wracają do domu. Po zgłoszeniu się do polskiego urzędu mogą spokojnie pobierać zagraniczny zasiłek
  • Tylko co drugi bezrobotny po stażu znajduje pracę
    Tylko co drugi bezrobotny po stażu znajduje pracę. Odsetek ten jest taki sam od lat i nie rośnie mimo zwiększenia wydatków na aktywizację.