• Emerytury i renty pójdą w górę
    W przyszłym roku świadczenia z ZUS będą prawdopodobnie zwiększone o 3,18 proc. Przez ten wskaźnik będzie pomnożona wysokość emerytury przysługującej na koniec lutego 2013 r. A to oznacza, że emerytury i renty pójdą w górę.
  • Od marca do końca maja nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów
    Od marca do końca maja będą obowiązywały nowe kwoty dochodów, po uzyskaniu których rencista lub osoba pobierająca zasiłek albo świadczenie przedemerytalne będą je mieli zmniejszone lub zawieszone przez ZUS.
  • Na czym polega waloryzacja kwotowa emerytur i rent
    W marcu osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe dostaną o 71 zł więcej. Ci, którzy dopiero wystąpią o przyznanie emerytury, powinni złożyć wniosek jeszcze w lutym, bo wtedy skorzystają na podwyżce.