• Rosja może stracić swoje aktywa znajdujące się na terytorium USA. Dziś ambasada amerykańska w Moskwie przekazała rosyjskim władzom pakiet dokumentów sądowych w tej sprawie. Chodzi o zaspokojenie wierzytelności akcjonariuszy byłego koncernu JUKOS, którym państwo rosyjskie jest winne 50 miliardów dolarów.
  • Pieniądze
    Z polskiego rynku mogą wyciec kolejne miliardy zł, co uderzy w naszą giełdę
  • Wiktor Janukowycz
    Szwajcarska prokuratura federalna zamroziła bankowe aktywa byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza oraz 19 najbliższych mu osób. Łącznie 170 milionów franków szwajcarskich.
  • Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
    "DGP" analizuje strategię powszechnych towarzystw emerytalnych. PTE zamierzają zanęcić rząd zapowiedziami przeznaczenia części aktywów na inwestycje infrastrukturalne. Wszystko po to, aby mogły funkcjonować dalej