• Dokumenty
    Pierwotne założenia wydawały się równie ambitne, co proste: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał prowadzić rejestr tzw. klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych zapisów w regulaminach sklepów czy usługodawców godzących w prawa konsumenta.