• Szpital
    Wzrost nakładów na zdrowie przy jednoczesnym wzroście efektywności systemu; zmiany dotyczące wynagrodzeń, zakończenie projektów cyfryzacyjnych i zmodyfikowanie przepisów dot. przetargów medycznych - to niektóre oczekiwane przez ekspertów zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2018 r.