• Korytarz
    W Europie ogółem spada zachorowalność i liczba zgonów z powodu gruźlicy, więcej natomiast jest przypadków tej choroby wśród uchodźców, więźniów i osób z wirusem HIV – wykazał najnowszy raport Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC).