• Próba przestawienia jednego z przedstawicieli fauny ediakarańskiej / Fot. Jennifer Hoyal Cuthill
    Niektóre religie głoszą, że po życiu na Ziemi czeka ludzi inne życie. Może to być zarówno reinkarnacja, czyli odrodzenie się w innym ciele, niekoniecznie ludzkim, bądź też życie wieczne w formie bezcielesnej. Mało kto jednak wie, że my już teraz jesteśmy życiem po życiu.