• Stuzłotowe banknoty
    Niskie stopy procentowe, deflacja, być może obrót w szarej strefie – to prawdopodobne powody coraz większego zapotrzebowania na gotówkę. Jakich banknotów i monet potrzeba najbardziej?
  • Gdyby nie gotówka, bylibyśmy bogatsi. Jej używanie kosztuje nas jako podatników 15–16 mld zł rocznie. Czyli mniej więcej tyle, ile wynosi połowa deficytu budżetowego.