• Jerzy Kwieciński w rozmowie z Grzegorzem Osieckim
    Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska już w tej chwili jest krajem bogatszym niż Grecja, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, czyli nie nominalnie, tylko w sile nabywczej – powiedział w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński.
  • Zaprzysiężony na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński
    Prezydent powołał Jerzego Kwiecińskiego na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju. Tym samym przejął resort, którym przed nim kierował Mateusz Morawiecki. Kwieciński był wówczas jego zastępcą.
  • Unia Europejska
    Resort Rozwoju cieszy się z wykorzystania unijnych pieniędzy w 2016 r. "Jeszcze rok temu groziło nam, że w tym roku będziemy płatnikiem netto. Dzięki przyspieszeniu w wydawaniu unijnych środków to zagrożenie zostało oddalone" - zapewnił Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.