• Przyłębska TK
    Skonfliktowana ze środowiskiem sędziowskim, a nawet częścią sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezes TK Julia Przyłębska w wywiadzie w tygodniku „Do Rzeczy” daje odpór zarzutom kierowanym pod jej adresem. Choć na tej wojnie wytaczane są nawet działa z zapowiedziami postawienia jej przed Trybunałem Stanu, Przyłębska zapewnia, że nie obawia się Trybunału Stanu.