• Wojciech Hermeliński
    "Chcemy się zorientować, na ile kandydaci wskazani przez szefa MSWiA będą się znali na prawie wyborczym. Podejrzewam, że ich wiedza w tym zakresie może się okazać niewielka" - mówi Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej.
  • Komisarze unijni opublikowali listę swych współpracowników. Niemcom udało się nie tylko obsadzić najwięcej stanowisk w gabinetach, ale także zdobyli wysokie miejsca w urzędniczej hierarchii.
  • Donald Tusk
    Największym problemem Donalda Tuska nie jest wcale nieznajomość języków. Jest to tylko stanowisko prestiżowe, więc tak naprawdę najważniejsza walka, o tekę jednego z komisarzy, dopiero się rozpoczęła.
  • "To najgorszy kryzys od pierwszej wojny światowej"
    Gospodarka eurostrefy zwalnia, na rynkach finansowych trwa zamieszanie, nic więc dziwnego, że szef Europejskiego Banku Centralnego czarno widzi przyszłość. Jego zdaniem to, co dzieje się obecnie w Europie jest najgorszą sytuacją od czasów pierwszej wojny światowej.