• Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Jest w nim również lista lektur dla uczniów liceów. Dokument trafi teraz do konsultacji. Oto, co mieliby czytać licealiści.
  • Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających w szkole podstawowej. Oto kompletny aktualny wykaz dzieł, które uczniowie mają poznawać na lekcjach języka polskiego.