• Złoty
    Ponad połowa Polaków zadeklarowała chęć pracy do 65. lub 67. roku życia, gdy zobaczyła różnice w wysokości emerytur w porównaniu ze świadczeniem, jakie otrzymaliby, przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat – wynika z sondażu dla DGP przeprowadzonego przez Panel Badawczy Ariadna . Okazuje się, że do 60. roku życia chciałoby pracować zaledwie 30 proc. ankietowanych.