• Noworodek
    Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł chce wprowadzić zmiany standardów opieki okołoporodowej. Rozważa nawet cięcie wydatków na leczenie noworodków - szpitale mogą otrzymać 60 procent mniej na intensywną terapię.