• Związek Polki z Arabem
    Jak kończy się związek Europejki z muzułmaninem? Mężczyzna wywozi dzieci z kraju, a kobieta bezskutecznie walczy o kontakt z nimi... Tego rodzaju przypadki nie należą do rzadkości. Okazuje się jednak, że zakochanej Polce nie przeszkadza patriarchalna kultura, islam i inna mentalność...
  • Męski punkt widzenia dominuje w reklamach
    Eksperci oceniają, że we Włoszech należałoby zmienić trzy czwarte reklam. Powód? Dominuje w nich męski punkt widzenia, a 90 procent decyzji, dotyczących codziennego życia, podejmują kobiety i dlatego to do nich należy kierować reklamy.