• Andrzej Duda
    W marcu pracę posłów źle oceniło 65 proc. Polaków, a dobrze mówi o niej 21 proc. respondentów - wynika z badania CBOS. 51 proc. ankietowanych jest zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy, krytycznie ocenia ją 38 proc. badanych.
  • Prezydent Andrzej Duda w Otwocku
    "Prezydent Andrzej Duda przeinaczając słowa pieśni "Boże coś Polskę", w sposób niezgodny z tradycją wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość kraju i narodu" - napisali senatorowie PO w piśmie do marszałka Senatu, protestując przeciw niedawnej wypowiedzi prezydenta.
  • Senat
    Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. "Za" głosowało 58 senatorów, przeciw było 28, a od głosu wstrzymała się jedna osoba. Posiedzenie Senatu trwało ponad dziewięć godzin.