• emerytura, emerytury, wiek emerytalny
    Nauczyciele, urzędnicy, pracownicy rządowych agencji i funduszy będą mogli liczyć na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne.
  • złoty złotówka złotówki
    Komitet Stały Rady Ministrów przyjął właśnie założenia do budżetu na 2016 r. Wśród nich znalazł się plan zwiększenia płac w sferze budżetowej.