• Krzysztof Szwagrzyk z IPN i Swiatosław Szeremeta
    Odpowiedzialny za wstrzymanie prac polskich historyków w Kostiuchnówce ukraiński urzędnik Swiatosław Szeremeta bierze udział w ekshumacjach w Hruszowicach.
  • Zbigniew Parafianowicz
    Odpowiedzialny za wstrzymanie prac ekshumacyjnych w Kostiuchnówce ukraiński urzędnik Swiatosław Szeremeta został wpisany przez Polskę do bazy danych SIS i tym samym objęty zakazem wjazdu na teren całej strefy Schengen. 18 listopada cofnięto go z punktu granicznego w Medyce, uznając za osobę niepożądaną. Władze konsularne Niemiec podważyły jednak decyzję Warszawy. Wczoraj Szeremeta, z wbitą w paszporcie wizą RFN, wylądował w Berlinie i tym samym bez problemu przekroczył granicę Unii Europejskiej.