• Komórki szpiczaka mnogiego
  Rozpoczęliśmy pierwsze w naszym kraju niekomercyjne badanie kliniczne trójlekowej terapii stosowanej w leczeniu szpiczaka - ogłosił prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego dr Dominik Dytfeld z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • Pobranie krwi
  U niektórych pacjentów mija nawet kilka lat od pierwszych objawów, zanim zostanie wykryty szpiczak, jeden z najczęstszych nowotworów krwi – powiedzieli eksperci podczas 16. Międzynarodowych Warsztatów Szpiczakowych (IMW), które rozpoczęły się w New Delhi.
 • Badanie krwi
  Spośród wszystkich nowotworów hematologicznych najwięcej środków przeznaczanych jest na leczenie szpiczaka, jednej z najczęstszych chorób układu krwiotwórczego – poinformowali eksperci podczas spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej w Warszawie.
 • Próbki krwi
  Leczenie nowotworów krwi zrewolucjonizowały przeszczepy szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych oraz rozwinięcie na całym świecie dawstwa szpiku – ocenili specjaliści.
 • Więcej chorych będzie mogło skorzystać z nowoczesnego leczenia
  Poprawi się dostęp do nowoczesnych terapii chorych na nowotwory krwi. Ministerstwo zdrowia podpisało porozumienie dotyczące ceny refundacji chemioterapii niestandardowej stosowanej miedzy innymi u chorych na szpiczaka mnogiego i ostrą białaczkę szpikową.
 • Ogromny postęp w leczeniu pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego
  Szpiczak mnogi ciągle jest chorobą nieuleczalną. Pojawia się jednak coraz więcej nowych leków, dających bardzo dobre efekty terapeutyczne nawet u tych chorych, u których przestały działać najlepsze dostępne terapie - oceniają hematolodzy.
 • Komórki szpiczaka
  W leczeniu szpiczaka mnogiego w ostatnim dziesięcioleciu uzyskano największe przeciętne wydłużenie życia chorych spośród wszystkich nowotworów złośliwych - przekonywali specjaliści na spotkaniu z dziennikarzami w Atlancie.
 • Groźny nowotwór jest łatwy do wykrycia
  Ten groźny nowotwór atakuje szpik i daje różne objawy, często mylone z innymi chorobami. Ale pacjenci, zamiast sięgać po leki przeciwbólowe, sami mogą go łatwo wykryć. Wystarczy prosty i niedrogi test.
 • Z jakimi chrobami lekarze mylą złośliwy nowotwór krwi?
  Szpiczak mnogi jest bardzo groźnym złośliwym nowotworem krwi. Niszczy kości, powoduje ogromny ból u chorego. Jednak lekarze nie zawsze potrafią rozpoznać ten rodzaj raka na czas. Okazuje się, że często mylą go z innymi schorzeniami. Na co należy zwracać uwagę?
 • Wielkie nadzieje dla chorych na szpiczaka mnogiego
  Nowe leki rodzą nadzieję, że w kolejnej dekadzie będzie można przedłużyć życie chorym na szpiczaka mnogiego o co najmniej 10 lat, a u części z nich może uda się nawet zapobiec nawrotom choroby - mówili hematolodzy w piątek na spotkaniu prasowym w Warszawie.