• Praca z domu
    Ubywa chętnych do wyścigu o lepszą posadę lub wyższą pensję. Praca wciąż jest ważna, ale przegrywa albo z rodziną, albo z chęcią wygodniejszego życia.
  • Honorata Skarbek
    Honorata Skarbek bardzo sprawnie weszła w świat polskiego show biznesu, umiejętnie kreując swój wizerunek. Ostatnio jednak nieco się wycofała i przestała bywać na salonach.
  • W Europie narody, które pracują najmniej, są równocześnie najbardziej produktywne – to Niemcy i Holandia. Najdłużej pracują Grecy i Hiszpanie. Można założyć, że nie ma żadnego związku między liczbą przepracowanych godzin a stanem gospodarki. Przecież i tak wiele z czasu, jaki spędzamy w biurze, tracimy na niczym – przekonuje Edward Skidelsky.