• Żaglowiec
    Obserwując najnowszy projekt Uniwersytetu w Tokio, można dojść do wniosku, że historia transportu morskiego zatoczyła koło. Naukowcy postanowili wrócić do korzeni i zbudować transportowce, których podstawowym sposobem napędzania będzie wiatr.