• Kamera
    Rosyjska policja na Krymie zwolniła 2 proukraińskich działaczy, którzy zostali zatrzymani wraz z korespondentem Polsat News w Moskwie Tomaszem Kułakowskim. Dziennikarz został wypuszczony jako pierwszy.