• Szkoła zawodowa
    Obecna propozycja programu dla szkoły branżowej to jedynie synteza obowiązujących dotychczas w zawodówkach dokumentów – w rozporządzeniu znalazły się przeklejone podstawy dla wszystkich przedmiotów.
  • Ławki w klasie
    Lista profesji przyszłości, finansowanie nauki z Funduszu Pracy i weto kuratora przy otwieraniu nierokujących na sukces klas – oto pomysły MEN na uzdrowienie szkolnictwa kształcącego fachowców.
  • Szkoła
    Zamiast przygotować zmiany, resort edukacji odbija piłeczkę z pracodawcami.