W komunikacie przesłanym PAP MSWiA odnotowało, że znaczny wzrost cen odbioru odpadów komunalnych zapowiedział m.in. samorząd warszawski.

Reklama

Zacytowany w komunikacie sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker zaznaczył, że zgodnie z obowiązującym prawem samorządy powinny określać stawki za wywóz śmieci, wynikające z poniesionych przez nie kosztów przy wywozie odpadów. Jak poinformował, do prezesów RIO zwrócił się z prośbą o szczególną uwagę przy istotnym podwyższeniu opłat odpadowych przez samorządy, w oparciu o działania nadzorcze i kontrolne.

W wielu miejscach podjęte ostatnio uchwały budzą wątpliwości i w związku z tym RIO powinny je skontrolować. Niewątpliwie zdobyte już doświadczenie izb może pomóc w odpowiedzi na pytania o zakres tego zjawiska i jego przyczyny - podkreślił wiceminister.

Zgodnie z uchwałą Rada Warszawy, najwcześniej od lutego będzie obowiązywał nowy system opłat za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańców domów jednorodzinnych czeka stała miesięczna kwota za odbiór nieczystości segregowanych w wysokości 94 zł, a mieszkańców zabudowań wielorodzinnych, np. bloków - kwota w wysokości 65 złotych. Dla niektórych warszawiaków oznacza to kilkukrotny wzrost opłat w stosunku do obowiązujących.