• Szefowie ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego pełnią funkcję urzędu podatkowego w stosunku do funkcjonariuszy, pracowników i żołnierzy. I to nietypowego urzędu, bo równocześnie I i II instancji - czyli naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora izby skarbowej zarazem.