• Polacy w Londynie
    Na emigracji modne jest podkreślanie polskich korzeni. Od niedawna polskość wzbudza nawet swoisty podziw i poważanie. Ale na lekcje z języka polskiego swoje dzieci wysyła niewielu. Bo więź z ojczyzną to trudna sprawa. W końcu nie po to z niej wyjechali, żeby wciąż w niej mentalnie siedzieć.