• Sąd Najwyższy w Warszawie
    Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym z 12 lipca 2017 r. zmierza nie tylko do złożenia z urzędu obecnego składu sędziowskiego, ale też do wymiany personelu urzędniczego i pomocniczego tej instytucji. Ma objąć ekspertów prawa z Biura Studiów i Analiz SN, asystentów sędziów, urzędników sądowych, informatyków, pracowników biurowych, pracowników obsługi technicznej. To wysoko kwalifikowani profesjonaliści, nabywający umiejętności i doświadczenie niezbędne do pracy w Sądzie Najwyższym przez lata pracy.