• Mapa Polski
     Mimo że przez prawie 3 0 l at udało się Polskę zdecentralizować, a skalą samorządności zbliżyć do poziomu Skandynawii, różne polityczne żywioły chcą radykalnej reformy tego obszaru. Może mieć to wyłącznie opłakane skutki. Od jakiegoś czasu sporo się mówi o federalizacji, czyli nadawaniu ustawodawczych uprawnień legislaturom samorządu terytorialnego, tj. sejmikom wojewódzkim oraz radom miast i dzielnic.
  • Gdańsk żałoba
    Żałoba. Osobliwy, nieporównywalny z innym doświadczeniem stan po stracie kogoś bliskiego. Osieroceni pogrążają się w rozpaczy. Opłakując stratę, muszą stawić czoła niezwykle silnym emocjom. Człowiek w jednej chwili traci spokój, ład, poczucie bezpieczeństwa.