• Andrzej Talaga
    Kryzys strefy euro zepchnął Partnerstwo Wschodnie nawet nie do drugiej, ale do trzeciej ligi priorytetowych spraw Unii. Polska musi więcej robić sama, by zapewnić sobie bufor bezpieczeństw - pisze Andrzej Talaga.