• Putin polewa lukrem wyschnięty tort
    Władimir Putin ogłosił swoją wizję przyszłości Rosji. Widzi ją w szerokim projekcie integracyjnym wzorowanym na Unii Europejskiej. Twór taki jednak nigdy nie powstanie, bo narody byłego ZSRR nie dzielą wspólnych wartości ani celów, a Moskwa jest za słaba, by je do tego przymusić. Deklaracja Putina to polewanie lukrem leciwego tortu zjednoczenia, którego poza Moskwą nikt tak naprawdę nie ma ochoty jeść.
  • Andrzej Talaga
    Rosja rozpoczęła wczoraj przesył Gazociągiem Północnym, w listopadzie uruchomi ropociąg BTS-2, dotychczasowe sieci przesyłowe węglowodorów biegnące przez Polskę – Jamał i odcinek Przyjaźni – przestaną być jej potrzebne. Stracimy wprawdzie na opłatach tranzytowych, ale to okazja, by rozpocząć nową erę energetyczną, bez widma szantażu ze Wschodu - pisze Andrzej Talaga.
  • Andrzej Talaga
    Katyń i Smoleńsk stały się polsko-rosyjskim polem minowym, można wkroczyć na nie z impetem i wylecieć w powietrze, a można też stąpać umiejętnie i pozostać przy życiu. To drugie jest zdecydowanie korzystniejsze.
  • Nikt nie każe nam Rosjan kochać. Nie ma jednak powodu, byśmy ich nienawidzili. Idealnym stanem byłaby normalność. Gesty polityczne Moskwy wobec Warszawy zaowocowały zmianą nastrojów społecznych.