• Andrzej Talaga
    UE najpierw zalała europejskich bankrutów pomocą finansową, teraz zaś ustami Komisji Europejskiej zapowiedziała dla nich fory w pomocy strukturalnej. I tak kraje najbardziej zadłużone nie będą już musiały mieć 15 procent wkładu własnego w inwestycje współfinansowane z Unii, wystarczy im 5 procent. Polska nie znalazła się w tym gronie. Zamiast nagrody za niezadłużanie ponad wszelki rozsądek, zostaniemy ukarani - pisze zastępca redaktora naczelnego "DGP" Andrzej Talaga.
  • Talaga: Polska ligą dla siebie
    Notowania Węgier nurkują, madziarski kryzys jednakw małym stopniu oddziałuje na Polskę. Inwestorzy oraz agencjeratingowe nie wciskają nas już do jednego worka z innymi państwamiregionu. Staliśmy się rzeczywistością gospodarczą samą w sobie, cojest naszym wielkim, choć niedocenianym sukcesem - pisze w "DGP" Andrzej Talaga.