• Jan Wróbel
    Polska szlachta w dawnych czasach Rzeczypospolitej doszła do wniosku, że należy do innej rasy niż chłopi.
  • Nauczyciel szkoła tablica
    Moduł "Swój czy obcy" to nie część statku kosmicznego, lecz jedna z propozycji, z której można skorzystać przy prowadzeniu przez cały semestr zajęć z historii w liceum. Jednak nowa podstawa programowa w ogóle moduły zgubiła.
  • Jan Wróbel
    Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, udzielił wywiadu czerskiemu „Tygodnikowi Powszechnemu”. Piotr Zaremba odniósł się polemicznie do niektórych tez tego (krytycznego wobec ideologii historycznej PiS) wywiadu w pisolubnym tygodniku „W Sieci”. Cóż w tym, zapyta ktoś, dziwnego. Czy lud pisowski nie masakruje z zasady ludu czerskiego i vice versa?