• Barbara Kasprzycka
    Gdyby wyrzucanie pieniędzy w błoto było dyscypliną olimpijską, bylibyśmy potęgą. Stać nas na utrzymywanie Senatu; stać nas na referendum za 100 mln zł, o którym z góry wiadomo, że nie ma znaczenia. Dlaczego więc miałoby nas nie być stać na utrzymywanie 6 tys. śledczych, którzy za nic nie odpowiadają?
  • Prokurator Generalny Andrzej Seremet
    Projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze został przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zakłada większą niezależność poszczególnych prokuratorów, ale też większe przywiązanie prokuratury do rządowej polityki karnej.