• Wózki przy supermarkecie
    Dyskutując o tym problemie, najpierw powinniśmy odpowiedzieć na podstawowe pytania: czy racjonalne jest zróżnicowanie podatku w zależności od rodzaju działalności? Czy opodatkowanie powinno być progresywne? Co jest bardziej efektywne: opodatkowanie dochodu czy sprzedaży?
  • Jeremi Mordasewicz
    W sytuacji niskiej produktywności w wyniku nadmiernego rozdrobnienia przedsiębiorstw, z czym mamy do czynienia w naszym kraju, zwiększenie opodatkowania największych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw handlowych, aby poprawić sytuację ich mniejszych i mniej efektywnych konkurentów, będzie hamowało proces konsolidacji przedsiębiorstw handlowych oraz kooperujących z nimi przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. W konsekwencji będzie hamowało wzrost naszej produktywności i dochodów.
  • Rezygnacja z obowiązkowych składek emerytalnych zwiększy pokusę ucieczki do szarej strefy. A na bardziej zapobiegliwych spadnie ciężar utrzymywania tych, którzy przejedli zarobione pieniądze - pisze Jeremi Mordasiewicz, ekspert PKPP Lewiatan.
  • Jeremi Mordasewicz
    Rozpoczynamy debatę „DGP” o nowych przepisach emerytalnych dla osób aktywnych zawodowo. Jako pierwszemu oddajemy głos Jeremiemu Mordasewiczowi z KPP Lewiatan.
  • "Dokonując tego typu oceny, musimy brać pod uwagę wpływ czynników zewnętrznych. Trudno te dwa ostatnie lata nazwać dobrymi dla gospodarki, dotknęły nas przecież skutki kryzysu gospodarczego" - ocenia Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".