Jak podkreślał podczas specjalnej konferencji minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Euro 2012 to impreza istotna dla Polski i jej międzynarodowego wizerunku i "nie może być zdominowana przez agresję, bandytów oraz chuliganów stadionowych".

Reklama

Dlatego - jak dodał - resort sprawiedliwości zaproponował wprowadzenie szeregu rozwiązań, które mają ułatwić karanie pseudokibiców i zapobiegać ich działaniom. Jednym z nich jest objęcie ich dozorem elektronicznym a także wprowadzenie zapisu przewidującego, że w sytuacji, gdy ponownie wejdą w konflikt z prawem, kara dozoru zostanie im zamieniona na karę więzienia.

Specustawa wprowadza też tzw. rozprawę odmiejscowioną - rozwiązanie, które było stosowane m.in. podczas olimpiady w Kanadzie. Zgodnie z projektowanymi zapisami pseudokibice, którzy popełnią przestępstwo, będą mogli być sądzeni bezpośrednio na stadionie, w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający połączenie z salą sądową, gdzie będzie sędzia.

"Wymiar sprawiedliwość to oczywiście poczucie sprawiedliwości dla nas wszystkich, ale wymiar sprawiedliwości to także musi być szybkość, poczucie nieuchronności kary" - mówił Kwiatkowski.

Jak dodał, istotne jest też bezpieczeństwo m.in. policjantów, którzy do tej pory musieli doprowadzać zatrzymanego chuligana do sądu.

Kwiatkowski dodał, że projekt zwiększa też zakres odpowiedzialności karnej za fałszywe alarmy bombowe oraz kradzież elementów infrastruktury technicznej związanej z przewozem kibiców.