Kontrola NIK wykazała, że stadiony będą gotowe do czasu rozpoczęcia imprezy, "choć na niektórych obiektach wystąpiły problemy z przestrzeganiem prawa budowlanego (Poznań), a gdzie indziej zagrożone są terminy oddania do użytku (Warszawa, Gdańsk)".

Reklama

Poprawnie zdaniem Izby przebiega przebiega modernizacja i rozbudowa portów lotniczych. W niektórych przypadkach przesunięto jednak terminy oddania do użytku.

"NIK stwierdza, że największe zaniedbania występują w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej, zarówno w zakresie przedstawionym przez polskie władze UEFA w ofercie z 2006 r. oraz 2007 r., jak też zakładane w kolejnych latach przygotowań" - czytamy w raporcie.

"Nie uda się przed mistrzostwami oddać do użytku następnych 14 odcinków dróg o łącznej długości 403,9 km, m.in. siedmiu odcinków autostrad, określonych jako kluczowe, o łącznej długości 318,9 km (pięć na autostradzie A1 i dwa na autostradzie A4), i siedmiu odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości 85 km, uznanych za ważne (jeden odcinek na drodze ekspresowej S2, dwa odcinki na drodze ekspresowej S8/S7, jeden odcinek na zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5 oraz trzy odcinki na drodze ekspresowej S5). Do czasu rozpoczęcia Euro 2012 nie zostaną także oddane do użytkowania trzy odcinki na autostradzie A18 oraz sześć odcinków na drodze ekspresowej S5. Zagrożone nie oddaniem do użytku przed mistrzostwami są też dwa odcinki na autostradzie A2 o łącznej długości 50 km" - wymienia szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli.

Nie lepiej zdaniem kontrolerów wygląda sytuacja na kolei.

ReklamaReklama

"NIK zwraca uwagę na ograniczanie przez PKP PLK S.A. kilku ważnych inwestycji. Spółka nie zapewniła środków finansowych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i części zachodniej stacji Poznań Główny na linii E20. Z kolei PKP S.A. ma opóźnienia w budowie dworców kolejowych Poznań Główny i Warszawa Zachodnia oraz przebudowie dworców Warszawa Wschodnia i Warszawa Stadion. Na stacji Warszawa Zachodnia do końca 2010 r. nie rozpoczęto prac rozbiórkowych i remontowych. Tymczasem jej lokalizacja jest znacząca dla obsługi ruchu pasażerskiego w węźle warszawskim - to początkowa i końcowa stacja dla pociągów na kierunku wschodnim i północnym, a także miejsce przesiadek z transportu autobusowego, zarówno międzynarodowego, jak i krajowego" - czytamy w raporcie.

Zdaniem NIK kibice mogą mieć także problemy z przemieszczaniem się w obrębie samych miast-gospodarzy Euro 2012.

"We wszystkich czterech aglomeracjach NIK stwierdziła opóźnienia, przesunięcia harmonogramów oraz ograniczenia w inwestycjach realizowanych w transporcie miejskim. Np. w Gdańsku spośród sześciu przedsięwzięć komunikacyjnych realizowanych przez GIK Sp. z o.o., tylko dwa zostaną ukończone na czas, natomiast cztery zostaną oddane do użytku już po mistrzostwach - w tym kluczowe połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR." - stwierdza raport NIK.

"NIK zwraca również uwagę na fakt, że w budżecie na 2011 r. nie zapewniono odpowiednich środków na realizację Programu Bezpieczeństwa Euro 2012 oraz promocję Polski w związku z organizacją Mistrzostw. Koszt 86 projektów, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy, oszacowano na 200 mln zł. W budżecie nie zabezpieczono środków finansowych na ponad jedną czwartą tej sumy (51,8 mln zł)" - czytamy w raporcie.

NIK zapowiada, że w następnej kolejności przyjrzy się przetargowi na autostradę A2, który wygrała chińska firma COVEC.