Korzystanie z solarium jest w Europie przyczyną śmierci około 800 osób rocznie, a ryzyko zapadnięcia na czerniaka złośliwego jest, w przypadku osób, które korzystają z solariów o 20 proc. większe - podaje w środę AFP cytując "British Medical Journal" (BMJ). Medyczne czasopismo brytyjskie przytacza statystyki przemawiające za wprowadzeniem regulacji dotyczących korzystania z solariów, a w przypadku dzieci i młodzieży, za wręcz ścisłym nadzorem.

Reklama

Co roku w 18 krajach europejskich odnotowuje się blisko 64 tys. przypadków czerniaka złośliwego (najbardziej niebezpieczna odmiana raka skóry); spośród nich około 3,5 tys. - czyli 5,4 proc. - jest wynikiem korzystania z solariów - pisze BMJ, powołując się na badania Europejskiego Instytutu Onkologii w Mediolanie (IEO) i Międzynarodowego Instytutu Badań w zakresie Prewencji Chorób (IPRI) w Lyonie.

Naukowcy obydwu instytutów uważają, że ryzyko (zapadnięcia na) czerniaka złośliwego rośnie o około 20 proc. w przypadku osób, które korzystały z solarium przynajmniej raz - pisze AFP. Jest ono ponadto dwa razy większe, jeśli korzysta się z solarium przed 35. rokiem życia. We Francji na czerniaka złośliwego zapada co roku 10 tys. osób, a 1620 spośród nich umiera.