• Przez żołądek można trafić nie tylko do serca mężczyzny, ale i nowo poznanego kraju. "Podróże kulinarne" to oferta turystyczna, której ideą jest poznawanie świata od kuchni - w dosłownym tego słowa znaczeniu .