• Frajer, kujon, nerd – niegdyś pogardzana figura popkultury dziś zyskuje na znaczeniu. Przełom przyszedł wraz z „Zemstą frajerów".