• Jarosław Kaczyński
    Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę podczas XIV Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale (Łódzkie) opowiedział się za październikowym terminem wyborów parlamentarnych w Polsce.
  • Witold Waszczykowski
    PiS ma pretensje do szefa MSZ, że zbyt wolno przeprowadza zmiany kadrowe.
  • Jan Wróbel
    W XIX w. Kościół zauważył groźbę zwycięstwa kapitalizmu. A wraz z nim budowanie postawy łapczywości, rozrywanie więzów rodzinnych, utożsamianie moralności ze skutecznością, opieranie rozwoju gospodarczego na konfliktach itd. W 1891 r. papież Leon XIII wydał encyklikę „Rerum novarum”, w której wzywał do ograniczenia swobody kapitalistów „względami moralnymi”, których pilnować miało państwo. W późniejszych latach katolicka nauka społeczna posługiwała się pojęciami „pomocniczości państwa” (jak najwięcej problemów niech rozwiązują wspólnota rodzinna, sąsiedzka, zawodowa, lokalna, dopiero kiedy nie dają one rady – państwo) oraz samorządu zawodowego, harmonizującego potrzeby pracodawców i pracobiorców.