• Polska prosiła o zachowanie klauzuli tajności w sprawie tajnych więzień CIA, jednak Trybunał w Strasburgu odtajnił polskie dokumenty. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej uważa, że powinniśmy zawiesić współpracę i nie przekazywać do Strasburga więcej dokumentów. "To zagraża bezpieczeństwu Polski" - oburza się minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.