• Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc
    Ostre słowa w liście do wiernych. Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc napisał, że trzeba upominać tych, którzy "pod płaszczykiem pseudokultury i sztuki" obrażają wierzących i promują niemoralne zachowania. List został odczytany we wszystkich kościołach archidiecezji katowickiej.