• Samochody po zderzeniu
  Jeszcze w tym roku bezpośrednia likwidacja szkód ma być bardziej dostępna na polskim rynku, bo zgodnie z zapowiedziami Polskiej Izby Ubezpieczeń już w II kwartale wprowadzi ją większość ubezpieczycieli.
 • Zobacz, jak wybrać najlepsze AC dla swojego auta
  Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje kierowcy wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy jego samochód zostanie uszkodzony w wypadku przez niego spowodowanym lub w wyniku kradzieży, dewastacji czy różnego rodzaju zdarzeń losowych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy AC?
 • Odszkodowanie z AC liczy się z VAT
  Ubezpieczyciele nie uwzględniają podatku od towarów i usług przy wypłacie odszkodowania z autocasco (AC). Sprawa, mimo że ciągnie się od kilku lat, nadal przysparza poszkodowanym problemów.
 • Tak wyrwiesz swoje pieniądze firmie ubezpieczeniowej
  Kiedy wybieramy Autocasco z reguły zwracamy uwagę na dwie kwestie: w pierwszej kolejności na jego cenę, w drugiej - na zakres oferowanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej...