• AF2011-A1
    Mimo, że do tego by wyrządzić krzywdę przeciwnikowi wystarczy w pistolecie jedna, konstruktorzy AF2011-A1 postanowili wyposażyć swój wynalazek w dwie lufy. Dlaczego tak zrobili i jakie zastosowanie ma unikalny pistolet?