• "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego oraz "Gloria Victis" Elizy Orzeszkowej i "Mazowsze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - z tematami dotyczącymi tych lektur zmagali się maturzyści zdający egzamin z języka polskiego. Tym samym potwierdziły się przypuszczenia części z nich. Poniżej arkusze i przykładowe rozwiązania przygotowane przez ekspertów Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów.
  • Matura 2012 w toku
    Od lat jest najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym na maturze. Nieźle zdana otwiera drzwi na wiele kierunków studiów. Dziś na maturze geografia. Zobacz arkusze.