• szkoła
    Ministerstwo zrealizowało obowiązek, jaki nałożył na nie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 czerwca 2018 r. Anna Zalewska wielokrotnie odmawiała odpowiedzi na pytania o personalia autorów podstaw programowych kształcenia ogólnego, powołując się na prawo do prywatności tych osób.