• Grecja, Saloniki. Tłumy przed zamkniętym bankiem
    Najprawdopodobniej do jutra dojdzie do porozumienia greckiego rządu z wierzycielami w sprawie pierwszego pakietu reform. Dzięki temu na niedzielnym spotkaniu Eurogrupy zostałyby odblokowane kolejne fundusze z trzeciego programu kredytowego dla Grecji.
  • Żarówka
    Sprzedaż udziałów w państwowych koncernach jest dla Aten jednym z warunków otrzymywania kolejnych transz programu pomocowego. W następstwie forsowanej przez Unię Europejską prywatyzacji greckiego majątku państwowego tamtejszy sektor energetyczny może trafić w ręce rosyjskie.