• Elektrownia atomowa Tihange w Belgii
    Dzisiaj kończy się dwudniowy Szczyt Bezpieczeństwa Nuklearnego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Spotkanie głów państw i szefów organizacji międzynarodowych wypadło tuż po atakach terrorystycznych w Brukseli. Zamachowcy ze stolicy Belgii przed atakiem prowadzili obserwację pracowników jednej z dwóch belgijskich elektrowni atomowych, co przypomniało, że zagrożenie terroryzmem nuklearnym jest jak najbardziej realne.