• Tramwaj przeznaczony tylko dla Żydów. Widoczne obwieszczenie i gwiazda Dawida naklejone na szybie
    "Człowiek jest tak skonstruowany, że przede wszystkim dba o dobro swoje i swoich bliskich. Sprawiedliwi działali więc wbrew instynktowi samozachowawczemu. Nie znam drugiego przypadku takiego poświęcenia. Szczególnie, że ukrywanie Żydów trwało często wiele miesięcy, a nawet kilka lat. Przez cały ten czas Sprawiedliwi żyli w ustawicznym lęku przed dekonspiracją" - mówi w rozmowie z dziennik.pl Anna Herbich, autorka książki "Dziewczyny Sprawiedliwe".