• Przemoc to dziś powszechne zjawisko.
    Dwadzieścia dwie warszawskie placówki edukacyjne i opiekuńcze otrzymały we wtorek certyfikaty "Chronimy dzieci" przyznawane przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Oznacza to, że ich pracownicy wiedzą, jak interweniować, gdy mają do czynienia z krzywdzeniem dzieci.